Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18816
Ime enote: Janče - Kapela Rožnovenske Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, Rožnovenska Mati božja
Tekstualni opis enote:
Kapela kvadratnega tlorisa, z ločnimi okni na stranski fasadi in kamnitim vhodnim portalom s kropilnikom. Zgrajena je bila leta 1897 po potresu. Oltarni del z menzo in Marijinim kipom.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1897
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JANČE
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Kapela stoji na južni strani ceste jugozahodno od vasi Janče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine