Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 18824
Ime enote: Ljubljana - Delavsko naselje Zelena jama
  Fototeka OE Ljubljana: 2010, Mojca Arh Kos
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
delavsko naselje
Tekstualni opis enote:
Kolonija enodružinskih hiš z vrtovi, tlorisno zasnovana na poljskih poteh, ki so se tod raztezale pred graditvijo železnice (1849). Tu so si postavili lastni dom železničarji in delavci. Okoliš je dobil šolo 1935 (stavba iz 1931, arh. F. Tomažič).
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol., 20. stol., 1931, 1935
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli; stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Delavsko naselje leži severno od železniške proge, med Mostami in Bežigradom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine