Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1888
Ime enote: Livold - Cerkev Vseh svetnikov
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Vsi svetniki
Tekstualni opis enote:
Poznogotsko cerkev, predelano v 19. stol., sestavljata ladja pravokotnega tlorisa in tristrano sklenjen križno obokan prezbiterij s prizidano zakristijo in zvonikom. Glavni oltar je novogotski, stranski novejši z baročno Pieta.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LIVOLD
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti v severozahodnem delu Livolda, na terasi nad reko Rinžo. Pri cerkvi sta dve lipi in kostanj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine