Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 189
Ime enote: Vojsko - Idrijske klavže
  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2004, Anton Zelenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jez
Tekstualni opis enote:
Kamnita vodna pregrada (dolžina krone je 41 m) za plavljenje lesa do idrijskega rudnika. Originalna izvedba (posebna vrsta podaljšane malte) in princip delovanja s poplavnim valom iz umetnega jezera za pregrado sta izum graditelja Jožefa Mraka.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1772, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Jožef Mrak (arhitekt; 1772)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VOJSKO
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Pregrada je vpeta v strugo reke Idrijce, jugozahodno od domačije Podobnik, Vojsko 9.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3538, 55/2002-2693, 16/2008-493, 20/2009-761
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.2.2008 -
 
©Register kulturne dediščine