Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19020
Ime enote: Ponikve na Šentviški planoti - Ruševine cerkve sv. Miklavža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ruševina, podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Ruševine cerkve sv. Miklavža (Nikolaj), ohranjen je tloris in cerkvena ograda. Opuščena je bila v času jožefinskih reform, vizitacijski popisi jo omenjajo med l. 1570 - 1668. Glede na rimske najdbe v vasi, je lokacija lahko tudi starejšega porekla.
Datacija enote: 
tretja četrtina 16. stol., 1570, zadnja četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PONIKVE
Občina: TOLMIN
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine