Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1948
Ime enote: Kropa - Cerkev sv. Lenarta
  Fototeka OE Kranj: 2009, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
V jedru gotska cerkev je bila povečana 1694, barokizirana 1768 in podaljšana 1862. Prezbiterij in ladja s kapelama sta banjasto obokana (poslikal M. Bradaška 1900-01). Baročni oltarji so delo P. Žiwobskega, slike Layerja, Kobilce, Langusa in drugih.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1481, zadnja četrtina 17. stol., 1694, tretja četrtina 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1862, 1868
Avtor(ji): 
Peter Žiwobski (kipar; zadnja četrtina 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KROPA
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Cerkev s starim delom pokopališča stoji kot dominanta na severozahodnem obrobju trškega jedra Kropa, na pobočju Jelovice, ob pokopališču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Radovljica, Uradne objave (Deželne novice), št. 123/2010-6, Uradne objave Občine Radovljica, št. 132/2010-8 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.2.2010 -
 
©Register kulturne dediščine