Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1949
Ime enote: Kropa - Cerkev Device Marije
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Devica Marija
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkvena arhitektura s pravokotno ladjo in stranskima polkrožnima kapelama iz 1712. Prezbiterij pravokoten. Zvonik baročen z neogotsko streho in vhodno lopo v spodnjem delu. Baročna oprema.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., 1712-1715, 1730, tretja četrtina 19. stol., 1858
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KROPA
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju vzhodno nad trškim jedrom Krope.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine