Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19507
Ime enote: Starološki Grič - Opuščena kočevarska vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: ostalo
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ruševina, zaselek
Tekstualni opis enote:
Zaselek štirih domačij je bil opuščen že ob koncu 19. stol. Ohranjene so ruševine stavb in vodnjakov, obrisi že preraščenih njiv, ostanki lipovega drevoreda (krošnjarjenje).
Datacija enote: 
16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
ostalo; spominski objekti in kraji, arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PLANINA
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Ostanki vasi so na jugovzhodnem delu hriba Kopa, vzhodno nad vasjo Golobinjek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine