Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19545
Ime enote: Dolsko - Pletarjeva kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa, z osrednjo poglobljeno nišo, v kateri je lesen kip Marije z Jezusom. Vrh je poudarjen z nizko trikotno atiko in venčnim zidcem.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
Kapelica stoji v zahodnem delu naselja, na severni strani ceste, ob gasilskem domu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine