Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19547
Ime enote: Dolsko - Rojstna hiša Janeza Janeža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, spominska plošča, dom pomembne osebnosti
Tekstualni opis enote:
Leta 1996 prenovljena pritlična hiša z izkoriščenima mansardnima zatrepoma in osrednjo frčado. Dvokapna streha, zaključena na čop. Na stranski fasadi spominska plošča laičnemu misionarju dr. Janezu Janežu (1913-1990), ki se je tu rodil, odkrita 2001.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., prelom 20. stol. in 21. stol., 1996, 2001
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
Dolsko 13. Hiša stoji v zahodnem delu naselja, na severni strani ceste, v križišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine