Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1968
Ime enote: Mali Lipoglav - Ambient cerkve sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, kapela, župnišče, gospodarsko poslopje, obzidje, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Ambient cerkve s pokopališčem, kapelo, župniščem in gospodarskim poslopjem. Cerkev, omenjena leta 1290, večje prezidave v 18. in 19. stol. Pred obzidjem s pokopališčem kapela (poslikava Š. Šubic), župnišče je enonadstropno z neoklasicistično fasado.
Datacija enote: 
prelom 13. stol. in 14. stol., 1290, 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Štefan Šubic (slikar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALI LIPOGLAV
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev leži v severovzhodnem delu središča vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine