Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1978
Ime enote: Ljubljana - Cerkev Marijinega oznanjenja
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, stopnišče, Marijino oznanjenje
Tekstualni opis enote:
Zgodnjebaročna cerkev 17. stol. s preurejenim kulisnim pročeljem (1703-06) nad kamnitim stopniščem in dozidanima stolpoma. Dvoranska notranjost s šestimi stranskimi kapelami je bogato opremljena (F. Robba, M. Langus, M. Sternen, J. Plečnik).
Datacija enote: 
sredina 17. stol., 1645-1660, prva četrtina 18. stol., 1703-1706
Avtor(ji): 
Franz Goldenstein (arhitekt; 1858), Črtomir Mihelj (arhitekt; 1992-1993), Franc Faleschini ml. (gradbenik; 1879-1882), Matevž Langus (slikar; 1845-1855), Matija Koželj (slikar; 1879), Janez Wolf (slikar; 1882), Matej Sternen (slikar; 1935-1936)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev stoji na robu Prešernovega trga, ob Miklošičevi in Nazorjevi ulici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 99/2008-4208
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/1/2008 -
 
©Register kulturne dediščine