Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 198
Ime enote: Izola - Palača Besenghi degli Ughi
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
meščanska palača
Tekstualni opis enote:
Poznobaročna palača (1775-1781) z bogato dekorativno okrašenim pročeljem, mezaninom z galerijskim obhodom in glavno dvorano. Bogata štukaturna dekoracija in poslikava notranjščine.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1775-1781
Avtor(ji): 
Filippo Dongetti (arhitekt; 1775-1781), Angelo Venturini (slikar; 1775-1781), Michele Speranza (slikar; 1775-1781)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IZOLA
Občina: IZOLA
Lokacija:
Gregorčičeva ulica 76. Ob razširitvi Gregorčičeve ulice, vogalno ob stišišču Gregorčičeve in Giordanove ulice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, Uradne objave (Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/5/1985 -
 
©Register kulturne dediščine