Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19979
Ime enote: Drstelja - Grabarjeva kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica z zvonikom
Tekstualni opis enote:
Kapelica pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom je pokrita z opečno kritino. Lesen zvonik je krit s pločevino. Fasade členijo šilaste odprtine. 20 stoletje.
Datacija enote: 
20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRSTELJA
Občina: DESTRNIK
Lokacija:
Kapelica stoji v zaselku Drstelja, severno od hiše Drstelja 18.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine