Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 19980
Ime enote: Janežovci - Znamenje
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
znamenje z nišo
Tekstualni opis enote:
Znamenje kvadratnega tlorisa na kamnitem podstavku. Zgornjo, nekoliko ožjo polovico, sklepa venčni zidec, nad katerim je piramidasta streha. Na čelni strani je niša s kipom Brezmadežne. Znamenje je bilo postavljeno 1670, nato obnovljeno 1860 in 1927.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1670, tretja četrtina 19. stol., 1860, druga četrtina 20. stol., 1927
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JANEŽOVCI
Občina: DESTRNIK
Lokacija:
Znamenje stoji sredi polja, ob kolovozu, severozahodno od hiše Janežovci 14.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik, Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2012-3, 1/2013-4
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.5.2012 -
 
©Register kulturne dediščine