Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20055
Ime enote: Ljubljana - Stolpnice v Savskem naselju
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
stolpnica
Tekstualni opis enote:
Skupina petih stanovanjskih stolpnic, zgrajenih po načrtih Milana Miheliča in I. Arnautoviča. Tloris je povzet po švedskih vzorih, konstrukcija skeletna, obložena z montažnimi ploščami. Gručasta kompozicija oblikuje mestno silhueto južnega Bežigrada.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1957-1961
Avtor(ji): 
Milan Mihelič (arhitekt; 1957-1961), Ilija Arnautović (arhitekt; 1957-1961)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Savsko naselje leži na južnem delu Bežigrada.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine