Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2012
Ime enote: Lučine - Cerkev sv. Vida
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Vid
Tekstualni opis enote:
Cerkev s pravokotno ladjo s stranskima kapelama in triosminskim prezbiterijem, zgrajena v historicističnem slogu na mestu podrte gotske cerkve. Načrt je s pomočniki izdelal Anton Jeblinger (1897), zidarska dela pa je opravil Peter Bevk (1898-99).
Datacija enote: 
pozni srednji vek, zadnja četrtina 19. stol., 1897-1899
Avtor(ji): 
Anton Jeblinger (arhitekt; 1897-1899), Majda Nerima (arhitekt; 1967), Peter Bevk (gradbenik; 1897-1899), Matija Bradaška (slikar; 1897-1899), Franc Kramer (slikar; 1897-1899), Josip Grošelj (oblikovalec notranje opreme; 1897-1899)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LUČINE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališča v vzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Lučinah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 30/2008-1095
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.3.2008 -
 
©Register kulturne dediščine