Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 202
Ime enote: Jesenice - Delavska kasarna
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
delavska kasarna
Tekstualni opis enote:
Nadstropni, zidan, večstanovanjski objekt v ambientu, ki ga sestavljajo grad, plavž, vodne rake in mlin.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JESENICE
Občina: JESENICE
Lokacija:
Kasarna stoji na skrajnem SZ delu - nekdanjem jedru železarne.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85-2
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/1/1985 -
 
©Register kulturne dediščine