Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 20284
Ime enote: Otovec - Železniški viadukt
  Fototeka INDOK: 1992, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniški most
Tekstualni opis enote:
Kamnit železniški viadukt, zgrajen 1914, v petnajstih lokih na visokih stebrih preči dolino pri Otovcu. Med drugo svetovno vojno je bil porušen in po letu 1945 obnovljen.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1914, sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OTOVEC
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Železniški most preči dolino vzhodno od naselja Otovec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine