Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20296
Ime enote: Idrija - Šola na Prelovčevi ulici
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
šola
Tekstualni opis enote:
Tipska avstroogrska šolska zgradba je bila dograjena 1877. Ima reprezentativno južno fasado s poudarjenim vhodom. Deljena je s petimi vertikalnimi pasovi. V drugi svetovni vojni poškodovana.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1877
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Prelovčeva ulica 2. Šola stoji zahodno od občinske stavbe.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine