Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 20331
Ime enote: Ljubljana - Vrazov trg
  Fototeka INDOK: 2009, Brigita Petek
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
park, ograja, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Parkovna ureditev obrečnega prostora Ljubljanice, zgodnje delo arhitekta Plečnika v sklopu ureditve šempetrske cerkve (1905, 1927-1932). Ureditev zamejuje zidana ograja, predrta z okroglimi odprtinami s kovanimi mrežami in vzidanim vodnjakom.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1905, 1927-1932, zadnja četrtina 20. stol., 1993
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (krajinski arhitekt; 1905, 1927-1932)
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Vrazov trg je na levem bregu Ljubljanice, vzhodno od Šempetrskega mostu. Preostanek ograje, ki je oklepala nekdanji vrt šempetrske župnije, poteka južno in zahodno ob današnji stavbi Vrazov trg 1.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.2009 -
 
©Register kulturne dediščine