Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2038
Ime enote: Mirna - Cerkev sv. Helene
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališka cerkev, sv. Helena
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1581, pozidana v drugi polovici 18. stol., ima sočasen glavni oltar s starejšo Metzingerjevo sliko, ki ga je 1897 popravljal A. Goetzl. Stranski okvirni oltar je iz zadnje tretjine 18. stol., Mandlinove orgle pa iz 1858.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, druga polovica 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču v zaselku Sv. Helena, vzhodno od naselja Mirna.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 39/2006-1752
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine