Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20447
Ime enote: Iška - Žaga domačije Iška 14
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
žaga
Tekstualni opis enote:
Delujoča žaga venecijanka na vodni pogon, t.i. samica, datira najverjetneje v sredino 19. stoletja. Ima lopatasto vreteno, ki izkorišča nizek padec vode. Žaga je v lesenem gospodarskem objektu z zidanimi temelji, skupaj s hiško za žagarja (pečnico).
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IŠKA
Občina: IG
Lokacija:
Žaga stoji ob rokavu potoka Iška, nasproti hiše Iška 14.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi žage domačije Iška 14 ter jezu in mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 1/2008-34
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/5/2008 -
 
©Register kulturne dediščine