Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20448
Ime enote: Iška - Jez in mlinščica potoka Iška
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
jez, mlinščica
Tekstualni opis enote:
Lesen jez, mestoma ojačan z železnimi profili, akumulacijski jez, zapornice ter vodno korito mlinščice iz sredine 19. stoletja. Jez je bil 2004 poškodovan, vendar obnovljen po starih postopkih, tako da je prvotni izgled ohranjen.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., prva četrtina 21. stol., 2004
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IŠKA
Občina: IG
Lokacija:
Jez in mlinščica na potoku Iška sta v Iški, mlinščica je speljana mimo domačij Iška 14 in Iška 15.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi žage domačije Iška 14 ter jezu in mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 1/2008-34
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.1.2008 -
 
©Register kulturne dediščine