Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 206
Ime enote: Jurklošter - Samostan
  Fototeka INDOK: 1996, Barbara Mlakar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
kartuzijanski samostan, samostanska cerkev, župnijska cerkev, dvorec, obrambni stolp, kamniti most, pokopališče, sv. Mavricij
Tekstualni opis enote:
Območje nekdanje kartuzije, ustanovljene ok. 1167, sestavljajo srednjeveška samostanska cerkev z ostanki dvorca, ki je bil pozidan po porušitvi samostana 1796, del obzidja med cerkvijo in pokopališčem, obrambni stolp ter kamnit most čez Gračnico.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1227, prelom 14. stol. in 15. stol., druga polovica 18. stol., 1750, 1796, 19. stol.
Avtor(ji): 
Janez Nepomuk Fuchs (arhitekt; 1780-1796)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JURKLOŠTER
Občina: LAŠKO
Lokacija:
Samostan leži v ozki dolini rečice Gračnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, Ur.l. RS, št. 44/2006-1884, 2/2008-67
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine