Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2069
Ime enote: Brezje na Gorenjskem - Cerkev sv. Vida
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, podružnična cerkev, sv. Vid
Tekstualni opis enote:
Neorenesančna triladijska cerkev (F. Faleschini, 1889-90). Ob južno fasado predhodnice so 1800 prizidali kapelo s kupolo z božjepotno podobo Marije Pomagaj (slikar L. Layer). Predelave cerkve I. Vurnik.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., prelom 18. stol. in 19. stol., 1800, zadnja četrtina 19. stol., 1889-1890, tretja četrtina 20. stol., 1965
Avtor(ji): 
Robert Mikowitz (arhitekt; 1889-1890), Ivan Vurnik (arhitekt; 1965), Franc Faleschini ml. (gradbenik; 1889-1890), Boris Kalin (kipar; 1940)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Na prodni ravnini med reko Savo in potokom Peračico, vzhodno od ceste Ljubljana-Jesenice, na Brezjanskem polju, na zahodnem robu naselja Brezje na Gorenjskem stoji cerkev, del frančiškanskega samostana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine