Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20696
Ime enote: Golnik - Malijeva kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Zidana kapelica kvadratnega tlorisa, s plitvo obokano nišo. Krita je s piramidasto streho s trikotnimi čeli, postavljena je bila v prvi polovici 19. stol. Izvirna poslikava je bila preslikana (F. de Guchi, 1995). Kovana vrata.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
F. de Guchi (slikar; 1995)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOLNIK
Občina: KRANJ
Lokacija:
Kapelica stoji na zahodni strani ceste Kranj - Golnik, na jugovzhodnem robu naselja in vzhodno od hiše Golnik 5.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine