Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 207
Ime enote: Begunje na Gorenjskem - Grad Kamen
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, grajski vrt, razvalina
Tekstualni opis enote:
Delno rekonstruirane razvaline mogočnega gradu. Poudarjen je širok palacij s predgradjem in kvadrasti robni obrambni stolp. Ohranjene so ostaline zgodnjerenesančnih obgrajskih vrtov v terasah.
Datacija enote: 
12. stol., tretja četrtina 13. stol., 1263, 15. stol., prva četrtina 16. stol., 1511, tretja četrtina 16. stol., 1551
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BEGUNJE NA GORENJSKEM
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Begunje 140, 141. Nad naseljem v tesni dolini Drage.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine