Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2072
Ime enote: Mozelj - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljata baročna ladja s stranskima kapelama iz 18. stol. in delno gotski prezbiterij z zvonikom in zakristjo. Omenjena 1360. Protiturško taborno obzidje je bilo v 19. stoletju odstranjeno.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOZELJ
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Župnijska cerkev stoji sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine