Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20771
Ime enote: Črni Vrh nad Idrijo - Hiša in kozolec Črni Vrh 23
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
hiša, enojni kozolec
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna, 1924 predelana hiša, ima štiri osi in lesen portal s kasetiranimi vhodnimi vrati. Ob hiši je enojni kozolec.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1924
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Črni Vrh 23. Objekta stojita v zaselku Trebče, ob poti v Zadlog.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine