Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20795
Ime enote: Podlipoglav - Rimskodobno grobišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, žgani pokop
Tekstualni opis enote:
Rimskodobno grobišče je leta 1997 raziskoval Mestni muzej Ljubljana. Odkritih je bilo 33 žganih grobov, ki sodijo v 1. in 2. stol. Nekatere najdbe (oljenke, bronaste zapestnice itd) sodijo v 4. in 5. stol. Grobišče še ni odkrito v celoti.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLIPOGLAV
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine