Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20891
Ime enote: Žažar - Arheološko najdišče Konfin
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
talilnica
Tekstualni opis enote:
Na sedlu Konfin je bila odkrita množica železove žlindre. Tod je stala večja talilnica, ki je verjetno sodila h gradišču na Žažarju (na hribu Gradišče), delovala pa naj bi še tudi v rimski dobi.
Datacija enote: 
železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine