Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20895
Ime enote: Horjul - Arheološko najdišče Vovčne-sv. Marjeta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grob, žgani pokop, vodovod
Tekstualni opis enote:
V zač. 20. stol. je bil odkrit keltski grob, najdbe so izgubljene. Gre za edini zabeležen podatek o prisotnosti Keltov v Horjulski dolini. Znane so tudi posamezne najdbe vodovodnih cevi, ki pripadajo vodovodnemu sistemu Polhograjske ville rustice.
Datacija enote: 
mlajša železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HORJUL
Občina: HORJUL
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine