Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20898
Ime enote: Lesno Brdo - Arheološko najdišče Ferjanov grič
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, dvorec
Tekstualni opis enote:
Potencialno arheološko najdišče - prazgodovinska naselbina (glede na strateško lokacijo Ferjanovega griča in posamezne najdbe). Ob cerkvi je stal tudi dvorec Lesno brdo iz 17. stol., na njegovih temeljih so po 2. sv. vojni pozidali novo hišo.
Datacija enote: 
prazgodovina, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESNO BRDO
Občina: HORJUL
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine