Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 20899
Ime enote: Lesno Brdo - Grad Baumkircherjev turn
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
stolp, grad
Tekstualni opis enote:
V terenu je dobro viden obrambni jarek stolpastega gradu iz 14. stoletja, po lastnikih imenovan Baumkircherjev turn. Grad je Friderik III. ukazal porušiti do tal, potem, ko je dal usmrtiti (l. 1471) Andreja Baumkircherja kot zarotnika.
Datacija enote: 
14. stol., tretja četrtina 15. stol., 1471
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESNO BRDO
Občina: HORJUL
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine