Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21002
Ime enote: Bukovo - Spomenik NOB
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Na travnati površini nad cesto stoji šest pokončnih kamnitih blokov. Na najširšem je vklesan napis padlim Garibaldincem. Avtor N. Rupnik. Postavljen je bil leta 1982.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1982, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Nande Rupnik (arhitekt; 1982)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVO
Občina: CERKNO
Lokacija:
Spomenik stoji v jugovzhodnem delu naselja, med hišama Bukovo 33 in 33A.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine