Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21039
Ime enote: Zakriž - Kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Nad napajalnim koritom, ki je danes uničeno, je postavljena zidana kapelica s polkrožno nišo, s trikotnim čelom in dvokapno streho. V niši je lesena plastika A. Padovanskega. Postavljena je bila na začetku 20. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAKRIŽ
Občina: CERKNO
Lokacija:
Kapelica stoji v vasi, v bližini hiše Zakriž 11.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine