Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21058
Ime enote: Laze pri Gobniku - Dvorec Cerkno
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Enonadstropni dvorec pravokotnega tlorisa je bil zgrajen v 17. stoletju. Obsega šest okenskih osi, krajši fasadi sta štiriosni. Osrednjo os dvorca poudarjata rizalit s kamnitim portalom in nišama v pritličju, ter pilastrska členitev v nadstropju.
Datacija enote: 
prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE PRI GOBNIKU
Občina: LITIJA
Lokacija:
Laze pri Gobniku 6. Dvorec stoji na samem v zaselku Cerkno, zahodno od Gabrske gore.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Litija, Ur.l. RS, št. 61/2008-2600
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1.7.2008 -
 
©Register kulturne dediščine