Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2120
Ime enote: Žažar - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev je v zasnovi iz 16. stol. Sestavljajo jo pravokotna ladja z zvonikom na zahodu in tristrano zaključen rebrasto obokan prezbiterij s šilastim slavolokom z letnicami 1620, 1769. Notranja oprema iz 19. in 20. stol.
Datacija enote: 
16. stol., prva četrtina 17. stol., 1620, tretja četrtina 18. stol., 1769
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Cerkev stoji v jugovzhodnem delu naselja, severno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine