Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2127
Ime enote: Briše pri Polhovem Gradcu - Cerkev sv. Treh kraljev
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trije kralji
Tekstualni opis enote:
Cerkev, v virih omenjena 1526, ima ladjo pravokotnega tlorisa, predelano sredi 18.stol., baročen zvonik na severni strani, tristrano zaključen prezbiterij z začetka 16. stol. Oltarna slika Sv. Treh kraljev verjetno delo L. Layerja.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji južno od naselja Briše, na vzhodni strani ceste Briše - Polhov gradec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine