Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2134
Ime enote: Setnik - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Ljubljana: 2013, Tjaša Pristov
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev (prvič omenjena 1526, posvečena 1547) s pravokotno barokizirano ladjo, baročnim zvonikom na zahodu in tristrano zaključenim prezbiterijem z zvezdasto mrežastim obokom v gotski tradiciji. Na zunanjščini so ostanki fresk (Sv. Krištof, Križanje).
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1526, 1547, prva polovica 18. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1780
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SETNIK
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v vzhodnem delu naselja Setnik, na izpostavljenem neporaščenem grebenu južno od Praproč. Obdana je s kamnitim zidcem z dvokapno strešico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Setnik – Cerkev sv. Martina za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 30/2013-1166
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 13.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine