Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21473
Ime enote: Praprotno - Spomenik padlim v NOB
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Spomenik, posvečen padlim v NOB iz spodnje Selške doline, predstavlja steber, zvarjen iz starega orožja, avtor T. Svetina. Stoji na tristranem kosu hotaveljskega apnenca. Odkrit je bil leta 1964.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1964, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Tone Svetina (kipar; 1964)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRAPROTNO
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Spomenik stoji v severnem delu vasi, ob glavni cesti skozi Selško dolino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine