Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21547
Ime enote: Vrh sv. Treh Kraljev - Župnišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnišče, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša s simetrično dvokapno streho na čopa. Simetrično razporejene okenske odprtine, kamnita portala, vhodni portal z letnico 1897. Prizidan nižji gospodarski objekt s pločevinasto streho.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1897
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vrh sv. Treh Kraljev b. št. Župnišče stoji južno od cerkve Sv. Treh kraljev, ob cesti, ki vodi v Vrh nad Rovtami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine