Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2161
Ime enote: Prečna - Cerkev sv. Antona Padovanskega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Anton Padovanski
Tekstualni opis enote:
Cerkev, ki je nadomestila starejšo cerkev, posvečeno sv. Eliji, je bila pozidana 1907 po načrtih arhitekta J. Vancaša v novogotskem stilu. Ohranjene so tri slike iz stare cerkve.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Josip Vancaš (arhitekt; 1907)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PREČNA
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Cerkev stoji v naselju, na rahli vzpetini nad lokalno cesto Novo mesto - Straža.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine