Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2163
Ime enote: Zalog pri Prečni - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Novo mesto: 2007, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška enoladijska cerkev, preurejena v 17. stol. (freske), s prizidano lopo. Na južni zunanjščini ladje so ostanki fresk (sv. Krištof) iz okoli 1400. Glavni oltar je iz 1640, stranska z začetka 18. stol. Menza in ambon sta delo S. Jarma.
Datacija enote: 
prelom 14. stol. in 15. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZALOG
Občina: STRAŽA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču z grobno kapelo rodbine Jelovšek z graščine Breitenau, na griču Gorica, na vzhodnem robu vasi na levem bregu Krke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža, Ur.l. RS, št. 46/2016-2025
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/15/2016 -
 
©Register kulturne dediščine