Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21672
Ime enote: Adergas - Hiša Adergas 10
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična zidana hiša s streho dvokapnico s čopi, s secesijsko oblikovano frčado nad vhodom na vzhodni strani. V vzhodnem delu deloma preurejena.
Datacija enote: 
19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ADERGAS
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Lokacija:
Adergas 10. Hiša stoji v južnem delu Adergasa, zahodno ob cesti Trata pri Velesovem - Adergas, jugozahodno od samostana s cerkvijo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine