Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2177
Ime enote: Preserje pod Krimom - Cerkev sv. Vida
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Vid
Tekstualni opis enote:
Baročno centralno zasnovano cerkev, zgrajeno 1711, sestavljata osmerokotna ladja in osmerokotno zasnovan prezbiterij. Izjemno cerkveno opremo sestavljajo marmorni glavni in stranska oltarja, freske, lesena prižnica in oltar v stranski kapeli.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., 1711, druga polovica 19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Štefan Šubic (slikar; 1867-1868), Janez Šubic st. (slikar; 1870-1871), Matej Trpin (slikar; 1910), Mihael Reinwaldt (slikar; 1712)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRESERJE
Občina: BREZOVICA
Lokacija:
Cerkev sv. Vida stoji sredi pokopališča, na južnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida in župnijske kašče v Preserju za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 77/2005-3481
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/17/2005 -
 
©Register kulturne dediščine