Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2178
Ime enote: Jezero - Cerkev sv. Lovrenca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Manjša gotska podružnična cerkev sv. Lovrenca je bila pozneje barokizirana.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JEZERO
Občina: BREZOVICA
Lokacija:
Cerkev sv. Lovrenca stoji na vrhu istoimenskega barjanskega osamelca in skupaj s cerkvama sv. Ane in sv. Jožefa tvori značilno veduto južnih barjanskih hribov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine