Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2181
Ime enote: Prevalje pod Krimom - Cerkev Žalostne Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Poznobaročno cerkev so 1727 zgradili kartuzijani iz Bistre. Freske so delo Jurija Šubica in J. Wolfa iz zadnje četrtine 19. stol., stranska oltarja z Metzingerjevima slikama. Cerkvena oprema je prvotna.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol., 1727, zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Giovanni Fusconi (arhitekt; 1727), Janez Šubic ml. (slikar; 1871), Janez Wolf (slikar; 4/4 19. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PREVALJE POD KRIMOM
Občina: BREZOVICA
Lokacija:
Podružnična cerkev Žalostne Matere božje stoji na hribu Žalostna gora, severno nad naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine