Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2182
Ime enote: Podpeč - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Sprva je tu stala gotska cerkev; sedanja izvira s konca 16. ali začetka 17. stoletja. Zvezdasto obokan poligonalni prezbiterij. Notranjost je bila med drugo svetovno vojno zelo poškodovana.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, prelom 16. stol. in 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JEZERO
Občina: BREZOVICA
Lokacija:
Cerkev sv. Ane stoji na istoimenskem griču, ki se dominantno dviga južno nad naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine